Hjem
ABM-rapporter
Småskrift
HiOA Rapport
HiOA Avhandlinger
HiOA Tema utgivelser
Tidligere og andre utgivelser
Se alle titler

Din handlekurv er tom
Ny kunde?
  Nettbutikk >> ABM-rapporter >> Ny praksis - ny kunnskap. Om utviklingsarbeid som sjanger

Ny praksis - ny kunnskap. Om utviklingsarbeid som sjanger

ISBN: 9788293298069
Utgivelsesår: 2013
Gerd Bjørke, Harald Jarning og  Olav Eikeland
 
ABM rapport.
‘Kunnskapstriangelet’ – samspel mellom utdanning, forsking og innovasjon- er mål både for utdannings- og forskingskvalitet og for demokratiske samfunnsprosessar. Med utgangspunkt i ‘kunnskapstriangelet’ er målet med denne boka å trekkje fram yrkesretta profesjonsutdanningar sine kunnskapsoppdrag – å kvalifisere personell til yrkeskvalitet i ein utviklingsorientert praksis som er vitskapleg fundert. Det er i utveksling mellom teoretisk kunnskap og praktisk utøving slik kvalitet blir utvikla og særtrekk ved fagleg utviklingsarbeid blir interessante.
Varierte eksempel frå utviklingsarbeid i ulike utdannings- og yrkesområde er stamma i boka. Omkring den er det samla nokre meir generelle bidrag: Om rammer, metodar og teoretiske tilnærmingar med tanke på å utvikle ny praksis og ny kunnskap.
Med mange forfattarar frå ulike felt og institusjonar har boka fått eit rikt tilfang av innfallsvinklar og fokus når det gjeld å beskrive kjenneteikn ved utviklingsarbeid. I redaksjonen for antologien finn vi
- Gerd Bjørke, tidlegare dosent i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i dag tilknytt Høgskolen Stord/Haugesund (hovudredaktør)
- Harald Jarning, dosent i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus
- Olav Eikeland, dr. philos. og prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 
   
Pris:395Antall: Legg I Handlekurv 
 
11 av 20
Skriv ut