KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.no


Cirkus og gjøgl er importerte elementer i vårt kulturliv, hvor ikke uventet den danske innflytelsen er stor. Flere norske aktører har fått sine talenter og muligheter forløst gjennom danske forbindelser med større tradisjoner, ressurser og erfaring. Ett eksempel er alliansene mellom Vikaguttene Hartvig og Eugén Berg og Mundelingdøtrene Anna og Viola. Til sammen skapte de tradisjonsrike norske cirkusforetak, med pompøse navn som keiserinnen og keiserdømmet – «Empress» og «Empire» – samt «Løwe», for alltid risset inn i norsk cirkushistorie.Like sikkert som årstider og trekkfuglenes komme var det årlige cirkusbesøket. Forvarselet var fargerike plakater med eksotiske navn, som dukket opp på telefonstolper og plankevegger, inntil cirkusplassen plutselig en dag summet hektisk av målrettet aktivitet, for å reise det forjettede teltet og klargjøre kveldens forestilling. Ulikt dagens sterile og luktfrie plasttelt i gilde farger, trådte man som barn inn i en forventningsfull og dunkel atmosfære til duften av stall, sagmugg og fuktig kanvas. Lenge før fjernsynet brakte verden inn i de tusen hjem, og det multietniske samfunn ennå var et ukjent begrep, var det inntrykkene og opplevelsene i cirkusteltet som ga en de første begrep om fremmede kulturer og eksotiske dyr.

Cirkus har derfor alltid vært en viktig kulturinstitusjon, og må forstås og bedømmes ut fra sin samtid. Tiden forandrer seg og cirkus med den. Norge, med sin krevende topografi og spredte befolkning, er et dyrt og vanskelig land å formidle cirkuskunst i, selv med dagens urbanisering og infrastruktur. Slitet – og gleden – ved cirkusdrift på 1900-tallet er her forsøkt dokumentert, gjennom beretningen om brødrene fra Vika og de danske søstrenes virksomhet – en hyllest til deres viktige bidrag til norsk cirkushistorie gjennom trekvart hundreår. En tidsepoke, som spenner fra unionsoppløsningen til starten på landets oljeeventyr.

Fremstillingen er dokumentert ved presseomtaler fra det hele land – øyenvitneskildringer formidlet av avisene med stor saklighet og innsikt. I kontrast til dagens bruk av kunnskapsløse terningkast – hvis media i det hele tatt gir cirkus oppmerksomhet og spalteplass.

Foruten inntrykk og observasjoner fra egen oppvekst nord for polarsirkelen, bygger historien på materiale og meddelelse fra Anna Ramstrøm, barnebarn av Anna og Hartvig Leonardi – hennes vennlige omtanke og generøsitet vil alltid bli husket! En stor takk skylder jeg også den danske forfatter og cirkushistoriker Anders Enevig, som engang sa de bevingede ord: «norsk cirkushistorie er som et sort hull i jorden.» Hans bidrag til å fylle dette hullet har vært formidabel! Den hollandske samleren H.H.J.Linssen, som har nedlagt et stort arbeid med å gjennomgå samtlige årganger av de internasjonale artistbladene, har elskverdig bidratt med opplysninger og materiale relevant for Norge. En takk også til Arnfinn Lund ved Trøndelag Museum for all hjelp og bidrag.

Forfatterens familie må også berømmes for aksept og tålmodighet over at man i mange år flittig benyttet fritiden til forskning ved diverse offentlige arkiv samt Nasjonalbiblioteket. Bildebehandling er et viktig arbeid som krever tålmodighet og nøyaktighet. En stor takk til min kone Yvonne Blindheim for at hun påtok seg og løste denne utfordrende oppgaven på en forbilledlig måte!