KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noVår tid har et preg av jag, en uklar sult på noe, en fortvilelse, noe uforløst, en trang til å fylle tiden med et innhold som ikke vil komme av seg selv, en stadig uro, en mangel på stillhet, en dyp angst – ikke så meget for døden som for tomheten, -intetheten, avgrunnen vi opplever når vi har tapt nærværet til vår sjel og dermed mistet motet til hengivelse.
Hvorfor alle disse aktivitetene? Trene? Reise? Klatre? Hoppe i fallskjerm? Hvorfor må det så mye mer til enn for bare et par generasjoner tilbake? Hvorfor så mye depresjon, anoreksi, selvskading og selvmord i «verdens lykkeligste land»? Er ubehag – ja, lidelse – nødvendig for trivsel? Er våre problemer med all den nye teknologien bare -fødselsveer for det nye mennesket i en ny og bedre verden? Er vår tilpasningsevne ubegrenset? Er vi, Homo sapiens, slik vi alltid har vært? Går vi på akkord med vår natur? Hvor mye frihet har vi egentlig? Hvor mye er tanken styrt av følelser? Er følelsene nedarvet? Hvorfor søker vi religionen? Har dyrene sjel? Tenker de? Hva gjør oss så forskjellig fra de andre dyrene?

Ved å ta opp slike spørsmål, forsøker denne boken å nærme seg fenomenet mennesket.